Các đề tài, dự án, giải thưởng KHCN

I. Các đề tài, dự án KHCN

STT Tên đề tài, dự án KHCN Năm
1 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững 2019
2 Dự án Toxin-Checker và Hội thảo nghiên cứu ứng dụng công nghệ kiểm thử độc tố trong thực phẩm 2019
3 Dự án phát triển đại học Việt Nam góp phần nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Đại học Đà Nẵng và hai đại học quốc gia 2020

Ii. Giải thưởng KHCN

STT Giải thưởng KHCN Năm
1 Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng" năm 2018 2018
2 Các giải thưởng KHCN năm 2018 2018
3 Những thành tích xuất sắc của sinh viên thiết thực chào mừng 25 năm xây dựng và phát triển Đại học Đà Nẵng 2018
4 Sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt thành tích cao trong Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Toàn quốc năm 2019 2018
5 Sinh viên Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN: Nghiên cứu khoa học gắn thực tiễn phát triển du lịch 2019
6 Giải thưởng của khóa huấn luyện khởi nghiệp Hult Prize Việt Nam 2019
7 Giải thưởng Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng 2019 2019
8 Giải Nhất Cuộc thi Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo do VinTech City tổ chức 2019
9 Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khen thưởng nhiều cá nhân của Đại học Đà Nẵng vì thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 2019
10 Sinh viên trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN đạt Giải Nhì toàn quốc với đề tài nghiên cứu khoa học 2019
11 Sinh viên Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng lần thứ ba liên tiếp đạt giải Nhất Cuộc thi EPICS-2020 2020
12 Nhiều cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng được thành phố Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ (đợt 2) năm 2019 2020
13 Cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng có công trình công bố trên Tạp chí quốc tế Science of the Total Environment 2020
14 Sinh viên Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đạt giải Á quân Cuộc thi thiết kế kiến trúc cảnh quan quốc tế tại Hong Kong 2020
In
20922 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá