Đảng ủy

 

  • Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3832181
  • Email: vpdanguy.dhdn@ac.udn.vn

 

Bí thư Đảng uỷ ĐHĐN

Đ/c Nguyễn Ngọc Vũ

Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHĐN

Đ/c Phan Minh Đức

BAN THƯỜNG VỤ
PHAN MINH ĐỨC - NGUYỄN HỮU HIẾU - TRẦN HỮU PHÚC -
NGUYỄN MẠNH TOÀN - LƯU TRANG - CAO XUÂN TUẤN - NGUYỄN NGỌC VŨ

BAN CHẤP HÀNH
PHAN BẢO AN  LÊ THÀNH BẮC – PHAN MINH ĐỨC – NGUYỄN HIỆP – NGUYỄN HỮU HIẾU 
NGUYỄN ĐỨC HÙNG – NGUYỄN LÊ HÙNG – NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG – NGUYỄN ĐÌNH LÂM 
NGUYỄN VĂN LONG 
– VÕ VĂN MINH – HUỲNH PHƯƠNG NAM – TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN –
LÊ VIẾT NHO 
– HUỲNH CÔNG PHÁP  TRẦN HỮU PHÚC – LÊ ĐÌNH QUANG PHÚC – 
TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC – LÊ QUANG SƠN – PHAN CAO THỌ  NGUYỄN ĐỨC TIẾN – 
NGUYỄN MẠNH TOÀN – LƯU TRANG – CAO XUÂN TUẤN – NGUYỄN NGỌC VŨ

I. Thông tin về Đảng bộ Đại học Đà Nẵng

Đảng bộ ĐHĐN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số đảng viên là 1.317 sinh hoạt tại 98 chi bộ dưới cơ sở (số liệu tính đến 15/6/2020).

STT Đảng bộ Số điện thoại,
Văn phòng cấp ủy
Số chi bộ Số đảng viên Đảng viên là sinh viên
1 Trường Đại học Bách khoa 02363.842.109 20 355 81
2 Trường Đại học Kinh tế 02363.950.883 18 270 74
3 Trường Đại học Sư phạm 02363.733.328 17 181 36
4 Trường Đại học Ngoại ngữ 02363.699.920 12 147 41
5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 02363.863.940 9 108 11
6 Cơ quan Đại học Đà Nẵng 02363.849.889 15 175 22
7 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 02363.962.527 4 43 5
8 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum 0606.287.771 3 38 7
Tổng cộng 97 1317 277

 

In
1585 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá