Các trường Đại học & Đối tác trong nước

1. Đại học Quốc gia Hà Nội
    http://vnu.edu.vn/
2. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
    https://vnuhcm.edu.vn/
3. Đại học Thái Nguyên
    http://www.tnu.edu.vn/
4. Đại học Huế
    https://hueuni.edu.vn/
5. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
    https://www.hust.edu.vn/
6. Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh - ĐHQG thành phố HCM
    https://www.hcmut.edu.vn/vi
7. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
    https://www.neu.edu.vn/
8. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
    https://www.ueh.edu.vn/
9. Trường Đại học Cần Thơ
    https://www.ctu.edu.vn/
In
1387 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá