ĐH Đà Nẵng sẽ tuyển sinh nhóm trường

14/04/2016

GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng - cho biết: Đề án tuyển sinh nhóm vào ĐH Đà Nẵng năm 2016, chỉ có các trường, Phân hiệu, Khoa, Viện (sau đây gọi là 9 trường) thuộc ĐH Đà Nẵng tham gia nhóm. 

Cụ thể như sau: 4 trường ĐH gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm và ĐH Ngoại ngữ; 2 trường CĐ gồm: CĐ Công nghệ và CĐ Công nghệ thông tin, 1 Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum; 1 Khoa Y Dược; 1 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.

Thưa GS.TS Trần Văn Nam, thí sinh sẽ được hưởng lợi gì từ việc các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng tuyển sinh chung so với việc từng trường xét tuyển độc lập như mọi năm?

GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng

- Việc thí sinh tham gia xét tuyển theo nhóm trường sẽ được hưởng lợi so với từng trường xét tuyển như:

Trước hết, số trường được lựa chọn sẽ nhiều hơn so với xét tuyển độc lập. Ví dụ: Thí sinh xét tuyển độc lập chỉ được đăng ký tối đa vào 2 trường trong đợt I hoặc 3 trường trong đợt bổ sung; khi đăng ký nhóm, thí sinh được đăng ký tối đa 4 trường thuộc nhóm ĐH Đà Nẵng trong đợt I hoặc 6 trường trong đợt bổ sung.

Với tuyển sinh theo nhóm trường, số ngành cùng lĩnh vực trong nhóm đăng ký cũng nhiều hơn. Ví dụ: thí sinh muốn chọn đăng ký vào các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, nếu xét tuyển độc lập thì thí sinh chỉ có thể đăng ký vào 2 trường, mỗi trường có một ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin mà thí sinh có nguyện vọng, tổng cộng được 2 nguyện vọng thuộc lĩnh vực này.

Tuy nhiên, khi đăng ký vào nhóm gồm 9 trường thuộc ĐH Đà Nẵng, thí sinh có thể đăng ký đến 4 nguyện vọng ở đợt 1 thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin trong 7 đơn vị đào tạo lĩnh vực này tại ĐH Đà Nẵng, gồm: ngành Công nghệ thông tin ở trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, Phân hiệu Kon Tum, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin; ngành hệ thống thông tin quản lý tại ĐH Kinh tế và ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính của Viện Nghiên cứu - Đào tạo Việt - Anh.

Thí sinh cũng có nhiều lựa hơn về trình độ đào tạo, hình thức đào tạo do các trường trong nhóm thuộc ĐH Đà Nẵng đa dạng về trình độ, hình thức đào tạo.

Ví dụ: trong phiếu đăng ký xét tuyển nhóm ở đợt I, thí sinh có thể lựa chọn 2 trường ĐH, 1 trường CĐ và 1 Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh).

Ngoài ra, thí sinh vẫn được quyền đăng ký vào một trường ngoài nhóm ĐH Đà Nẵng nếu thí sinh chỉ đăng ký một trường trong nhóm ĐH Đà Nẵng ở đợt I và tối đa 2 trường trong nhóm ở các đợt bổ sung.

Xin ông cho biết thí sinh cần lưu ý những gì khi tham gia xét tuyển vào các trường trong nhóm, có khác biệt gì so với cách xét tuyển bên ngoài hay không?

- Thí sinh cần lưu ý một số điểm khi tham gia xét tuyển vào nhóm ĐH Đà Nẵng.

Trước hết, số trường đăng ký tối đa trong đợt I là 4 trường, trong các đợt bổ sung là 6. Cần chý ý là trong các đợt xét bổ sung, thí sinh chỉ đăng ký vào những ngành có xét tuyển bổ sung.

Đối với một trường, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa vào 2 ngành.

Đối với thí sinh vừa đăng ký vào 1 trường thuộc nhóm ĐH Đà Nẵng và 1 trường ngoài nhóm ở đợt I thì chỉ ghi tối đa 2 ngành thuộc 1 trường và gạch ngang các nguyện vọng còn lại để khẳng định

Thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức sau để đăng ký xét tuyển: đăng ký trực tuyến hoặc nộp qua đường bưu điện. ĐH Đà Nẵng không nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp. Tất cả các nguyện vọng trong mỗi đợt xét tuyển đều được đăng ký vào 1 phiếu duy nhất.

Đối với thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện thì thí sinh cần tải mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào nhóm ĐH Đà Nẵng trên trang thông tin điện tử của ĐH Đà Nẵng hoặc các trường thành viên để đăng ký xét tuyển vào nhóm. Mẫu 2A dùng để xét tuyển Đợt I, mẫu 2B dùng để xét tuyển các đợt bổ sung.

Với phương án tuyển sinh theo nhóm trường, việc tuyển sinh vào các khối ngành năng khiếu như Kiến trúc, mầm non, âm nhạc… ở các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng có thay đổi gì không, thưa ông?

- Đối với các ngành có môn thi năng khiếu như Kiến trúc, Giáo dục mầm non, Sư phạm âm nhạc, ĐH Đà Nẵng tổ chức các môn thi năng khiếu.

Sau khi có kết quả thi năng khiếu, ĐH Đà Nẵng sẽ đưa điểm các môn thi năng khiếu này lên hệ thống dữ liệu chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã dự thi các môn năng khiếu đăng ký xét tuyển vào nhóm ĐH Đà Nẵng giống như các thí sinh khác, trong đó 1 nguyện vọng là ngành thí sinh đã dự thi năng khiếu.

Xin cảm ơn GS.TS!

Hà Nguyên (Giáo dục thời đại)

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn