Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng: Vươn tầm quốc tế bằng đòn bẩy nghiên cứu khoa học

08/09/2020

Trong xu thế toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, trường đại học (ĐH) phải đảm bảo thực hiện đồng thời ba sứ mệnh: Đào tạo nhân lực chất lượng cao, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo, phục vụ cộng đồng. Mỗi công trình nghiên cứu khoa học hay sản phẩm công nghệ đều gắn liền với uy tín, học hiệu của Nhà trường. Nghiên cứu khoa học giữ vai trò thúc đẩy, nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó phục vụ cộng đồng, tăng uy tín, vị thế xếp hạng ĐH.

Đổi mới sáng tạo

Những giảng viên truyền cảm hứng nghiên cứu, sáng tạo (Kỳ 1)

27/08/2020

Trong bối cảnh hội nhập giáo dục đại học (ĐH) thế giới và cách mạng công nghiệp 4.0, trường ĐH không chỉ mang sứ mệnh truyền bá tri thức (theo định hướng nghiên cứu hay ứng dụng) mà còn cần hướng đến để thực sự trở thành những ĐH đổi mới sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo

Cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng có công trình công bố trên Tạp chí quốc tế Science of the Total Environment

23/06/2020

Vừa qua, hai cựu sinh viên (Khóa 14KT) Khoa Kiến trúc, Trường Đại học (ĐH) Bách khoa-ĐH Đà Nẵng là Trần Phước Bảo Thư và Phạm Nguyễn Hồng Ngọc đã có công trình nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Quốc tế uy tín Science of the Total Environment của Elsevier.

Đổi mới sáng tạo

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ hữu ích của Đại học Đà Nẵng được chuyển giao phục vụ cộng đồng phòng chống Covid-19

28/04/2020

Nhằm chung tay cùng toàn xã hội trong cuộc chiến chống Covid-19, giảng viên, sinh viên các trường đại học (ĐH) thành viên thuộc ĐH Đà Nẵng (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh) đã nghiên cứu.

Đổi mới sáng tạo

Nhiều cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng được thành phố Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ (đợt 2) năm 2019

23/04/2020

Đây là chủ trương thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) thành phố Đà Nẵng.

Đổi mới sáng tạo

12345

BÀI VIẾT MỚI