Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED-SNSF (Thụy Sỹ)

06/10/2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần đầu tiên trong Chương trình hợp tác tài trợ giữa hai Quỹ. 

1. Thông báo chi tiết chương trình và hướng dẫn nộp hồ sơ: Xem tại đây

2. Một số lưu ý:

– Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: Không giới hạn.

– Thời gian thực hiện đề tài: Tối đa 03 năm (dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2021).

– Tiêu chí đối với thành viên đề tài: Mỗi đề tài phải có cả nhóm nghiên cứu Thụy Sỹ và nhóm nghiên cứu Việt Nam. Nhà khoa học phía Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài, thành viên nghiên cứu và cơ quan chủ trì theo quy định tại Thông tư 37/2014/TT/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. Nhà khoa học phía Thụy Sỹ phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định của SNSF.

– Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài cần được Chủ nhiệm đề tài phía Việt Nam và phía Thụy Sỹ phối hợp chuẩn bị và do Chủ nhiệm đề tài phía Thụy Sỹ đại diện hai nhóm nghiên cứu nộp qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mySNF.

– Dự toán kinh phí đề tài dành cho nhóm nghiên cứu phía Việt Nam: hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và các văn bản pháp lý liên quan.

– Thời hạn nộp hồ sơ: 

+ Đăng ký ý tưởng: Ngày 23/11/2020 (thứ Hai)

Đăng ký ý tưởng là nội dung không bắt buộc, tuy nhiên NAFOSTED và SNSF khuyến khích các Chủ nhiệm đề tài thực hiện đăng ký ý tưởng qua hệ thống mySNF để quá trình đánh giá hồ sơ được thuận lợi.

+ Nộp hồ sơ đề tài: Từ ngày 01/10/2020 đến 22:00 giờ Việt Nam (17h00 giờ Thụy Sỹ) ngày 15/01/2021 (thứ Sáu).

3. Biểu mẫu và văn bản liên quan sử dụng cho nhà khoa học Việt Nam: Xem tại đây

Thông báo tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF):

http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-201001-new-bilateral-programme-with-vietnam.aspx

4. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (024) 3936 7750 (ext. 503)

Email: vanht@most.gov.vn hoặc nafosted@most.gov.vn

Tin Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường ĐHĐN 

In
164 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI