PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII ủng hộ chủ trương: Hướng đến thành lập Đại học Quốc gia Đà Nẵng

21/10/2020

Tôi bày tỏ sự thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ đến đó là: “Tiếp tục phối hợp với các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kiểm định quốc tế, phát triển các chương trình đào tạo mới, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố”. 

Tôi cho rằng đây là một trong những quyết sách cần được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư; tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Đà Nẵng.

Là Đại học Vùng đóng trên địa bàn thành phố, Đại học Đà Nẵng luôn xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thực tế qua các giai đoạn phát triển của mình, những định hướng ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho Đà Nẵng cũng phù hợp với xu thế phát triển lực lượng lao động trên thế giới. 

Nay theo định hướng của Nghị quyết 43, Đại học Đà Nẵng cũng đã định hình lại chiến lược và ngành nghề đào tạo của mình. Về định hướng chiến lược, Đại học Đà Nẵng hướng tới việc đào tạo thế hệ sinh viên mới có tư duy sáng tạo, có năng lực tư duy độc lập, có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp để tạo việc làm cho mình và việc làm cho người khác, thích nghi với thời đại kỷ nguyên số.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành uỷ viên,

Giám đốc Đại học Đà Nẵng 

Đặc biệt, tôi bày tỏ sự nhất trí, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược khi chúng ta đưa vào Báo cáo Chính trị của Đại hội “kiến nghị Trung ương xem xét thành lập Đại học Quốc gia Đà Nẵng trên cơ sở sắp xếp lại và đầu tư nâng cấp Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận”. 

Sự ra đời của một Đại học Quốc gia tại Đà Nẵng không chỉ xuất phát từ truyền thống, tiềm lực và vị thế vững chắc của Đại học Đà Nẵng trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà mà còn từ yêu cầu cấp thiết, khách quan, có thể coi như một đột phá để Đà Nẵng thực sự xứng tầm là “trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trung tâm về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ của đất nước” như Nghị quyết số 43 đã đề ra. 

Xem thêm trên Báo Đà Nẵng.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng

In
467 Đánh giá bài viết:
4.5

BÀI VIẾT MỚI