Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

10/10/2020

Sáng ngày 09/10/2020, Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN; TS. Phan Minh Đức-Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Bách khoa; đại diện lãnh đạo: Các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức đoàn thể của ĐHĐN cùng gần 200 cán bộ các cấp Công đoàn của ĐHĐN.

Đại diện các cấp lãnh đạo tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đức Hùng-Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN đã tổng kết, đánh giá, nêu bật những kết quả, thành tích trong công tác Công đoàn năm học 2019-2020.

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

báo cáo tại Hội nghị

Trong năm học qua, các cấp Công đoàn trong toàn ĐHĐN đã đạt nhiều thành tích, kết quả nổi bật như: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng; Tổ chức tốt nhiều các hoạt động phong trào, thiện nguyện xã hội vì cộng đồng;

Phó Giám đốc ĐHĐN Ngô Văn Dưỡng

phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn (CBVC-NLĐ, ĐVCĐ); Tổ chức tham quan-học tập cho CBVC-NLĐ, ĐVCĐ; Động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho CBVC tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Làm tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn, công tác Nữ công và giới thiệu ĐVCĐ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp…

Thảo luận phương hướng công tác

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN đã triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2020-2021, theo đó sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐN; vận động CBVC-NLĐ, ĐVCĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có ý nghĩa; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trao Cờ thi đua của TLĐLĐVN

cho Công đoàn Trường ĐH Kinh tế

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn các cấp vì sự phát triển chung của ĐHĐN.

Trao Cờ thi đua của CĐGDVN cho CĐBP

Khoa XD Cầu đường, Trường ĐH Bách khoa

Phó Giám đốc ĐHĐN biểu dương Công đoàn ĐHĐN đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều chủ trương, vận động CBVC-NLĐ, ĐVCĐ chia sẻ, ủng hộ, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19; tin tưởng, mong muốn các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục có những hoạt động hiệu quả, ý nghĩa, góp phần khẳng định uy tín, học hiệu các trường thành viên, đơn vị trực thuộc cũng như ĐHĐN.

Trao Bằng Khen của TLĐLĐVN

cho GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Nhân dịp này, Hội nghị đã khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020: Công đoàn Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn  ĐHĐN được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020; Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN được nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; GS.TSKH Bùi Văn Ga được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì những đóng góp, sáng tạo trong hoạt động phòng, chống Covid-19…

Trao Bằng khen của CĐGDVN

cho các đơn vị, cá nhân

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN 

In
196 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI