Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho Đại học Đà Nẵng trong Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

14/10/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp (số 642/Ctr-BGDĐT-TWĐTN) giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020. 

Đại diện ĐHĐN nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT 

Trong giai đoạn 2016-2020, các Ban/Phòng Công tác Học sinh sinh viên (CTHSSV) cũng như các ban/phòng chức năng khác đã phối hợp toàn diện, hiệu quả với các cấp bộ Đoàn Thanh niên ĐHĐN tổ chức nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa như: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và pháp luật cho HSSV; Thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hội nhập quốc tế; Huy động nhiều học bổng có giá trị trao cho HSSV; Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, bồi dưỡng kỹ năng mềm và hun đúc tinh thần khởi nghiệp...

Đại diện Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn ký kết

Chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

Nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật đã được phối hợp tổ chức quy mô, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và HSSV tham gia như: “Lễ Vinh danh Thủ khoa và nâng bước tân SV”, Cuộc thi Olympic tiếng Anh, Hội thi HSSV tài năng thanh lịch, Hội thi Thủ lĩnh SV... Đặc biệt, phong trào HSSV tình nguyện, hiến máu nhân đạo và các hoạt động thiện nguyện khác đã có nhiều dấu ấn, để lại hình ảnh tốt đẹp trong cộng đồng xã hội.

Trên cơ sở đánh giá, tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020, Bộ GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ bổ sung, hoàn thiện và tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. 

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN 

In
95 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI