ĐHĐN cam kết đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012

 

Vào ngày 28/4/2010, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo quán triệt, thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học gia đoạn 2010 – 2012.

Đông đảo các nhà giáo, nhà khoa học, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) của Đại học Đà Nẵng và các trường, đơn vị thành viên; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đến tham dự Hội thảo.

Sau hơn 04 tiếng đồng hồ thảo luận theo những nội dung gợi ý tại công văn số 1242/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềđổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, GS.TSKH Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, chủ trì Hội thảo đã kết luận 11 điểm dưới đây về đổi mới quản lý giáo dục đại học của nhà trường giai đoạn 2010 – 2012:

1. Từ nay đến cuối năm 2010, tất cả các môn học ở bậc đại học và sau đại học được giảng dạy ở Đại học Đà Nẵng nhất thiết phải có bài giảng, giáo trình đưa lên mạng Internet.

2. Tổ chức xây dựng thí điểm một số bài giảng, giáo trình kèm theo các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ học tập, nghiên cứu để từ đó nhân rộng ra toàn Đại học Đà Nẵng; Đại học Đà Nẵng và các trường sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng các loại tài liệu này.

3. Nghiên cứu, điều chỉnh chương trình đào tạo, phương pháp sư phạm và giảng viên đối với các môn học được giảng dạy ở năm thứ nhất, nhất là các môn học của giai đoạn đại cương nhằm kích thích hứng thú và sự đầu tư học tập, nghiên cứu của sinh viên đầu khoá học.

4. Đổi mới việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo ở các trường, đơn vị thành viên theo yêu cầu của từng nhóm giảng dạy–nghiên cứu (TRT). Cho tới nay, các nhóm TRT đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt đào tạo sau đại học. Các công trình nghiên cứu có giá trị, các bằng phát minh sáng chế được áp dụng trong công nghiệp của Đại học Đà Nẵng cũng xuất phát từ các công trình nghiên cứu của các nhóm TRT. Trên cơ sở kinh nghiệm của các nhóm giảng dạy–nghiên cứu đã được hình thành tại Trường Đại học Bách khoa, trong giai đoạn tới Đại học Đà Nẵng sẽ củng cố và tăng cường thêm các nhóm giảng dạy–nghiên cứu cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Thành lập Trung tâm Công nghệ cao Đại học Đà Nẵng (TECHNOPOLE) – nơi ươm tạo công nghệ, phát triển những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên ĐHĐN để áp dụng trong thực tiễn. Trung tâm này sẽ tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ giữa nhà trường và các cơ sở doanh nghiệp để các nghiên cứu, phát minh nhanh chóng đi vào cuộc sống. Các nhóm TRT nêu trên được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ.

5. Phân tầng đại học thành hệ tinh hoa và hệ nghề nghiệp, thực hiện quan điểm đào tạo “Chất lượng cao – Học phí cao” mà Quốc hội đã thông qua.

6. Kết hợp việc đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học theo hướng phân luồng đào tạo thạc sĩ: thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghề nghiệp.

7. Chuyên nghiệp hoá đội ngũ quản lý: Cán bộ quản lý phải có kiến thức về quản trị đại học hiện đại, có tầm nhìn xa, nắm bắt được xu thế phát triển các lĩnh vực khoa học–công nghệ và quản lý trên thế giới để xác định mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường; có bản lĩnh, sự tự tin, có tinh thần đổi mới, chủ động trong điều hành đơn vị của mình để đạt hiệu quả sử dụng nguồn lực cao nhất; có tính nhân văn sâu sắc, là hạt nhân đoàn kết nội bộ, vừa biết chăm lo đời sống cán bộ công chức vừa giỏi thuyết phục cán bộ công chức thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục đại học; biết tạo lập quan hệ với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; là người quản lý giỏi đồng thời là nhà khoa học tốt, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và tìm cách tháo gỡ, đồng thời tổ chức, gây dựng phong trào nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

8. Tăng cường việc quản lý giảng viên theo tình hình thực tế; giao cho Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên.

9. Giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền giáo dục cho sinh viên về động cơ học tập đúng đắn; khuyến khích, động viên sinh viên tự đào tạo, học tập làm việc theo nhóm và học hỏi lẫn nhau.

10. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ sở doanh nghiệp nhằm chọn lựa đối tác xây dựng, phát triển chiến lược đào tạo như cơ sở thực hành, thực tập, đặt hàng nghiên cứu, mời chuyên gia thực tiễn,…

11. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trước hết cho các nhóm giảng dạy–nghiên cứu có nơi làm việc, giảng viên có “góc nghiên cứu” riêng.

Toàn thể Hội thảo đã nhất trí và quyết tâm thực hiện 11 điểm đã nêu trong bản cam kết về đổi mới quản lý giáo dục đại học của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2012.

Xem file chi tiết tại đây.