Trang tuyển sinh

Đọc thêm

TT

Tên văn bản

Số kí hiệu

1

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

03/2017/TT-BGDĐT

2

Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

06/2017/TT-BGDĐT

3

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

07/2017/TT-BGDĐT

4

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

08/2017/TT-BGDĐT

5

Giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

957/QĐ-BGDĐT

6

Hướng dẫn cơ chế tài chính chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

1257/BGDĐT-KHTC

7

Hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017

1258 /BGDĐT-KHTC

8

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

1370/BGDĐT-KTKĐCLGD

9

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

603/BGDĐT-GDĐH

10

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

05/2017/TT-BGDĐT

11

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi 

23/2016/TT-BGDĐT 

12

Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn) 

1481/QĐ-BGDĐT

13

Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

729/QĐ-BGDĐT

14

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

02/VBHN-BGDĐT

15

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 

19/VBHN-BGDĐT

16

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 

01/VBHN-BGDĐT

17

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 

1062/BGDĐT- KTKĐCLGD

18

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 

03/2016/TT-BGDĐT

19

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 

981/BGDĐT-KTKĐCLGD

20

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 

02/2016/TT-BGDĐT

21

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

15/2014/TT-BGDĐT

22

Tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

525/BGDĐT- KTKĐCLGD

23

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 

19/2015/TT-BGDĐT

24

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

08/2015/TT-BGDĐT 

25

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

03/2015/TT-BGDĐT 

26

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 

02/2015/TT-BGDĐT 

27

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 

32/2015/TT-BGDĐT 

28

Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

23/2014/TT-BGDĐT

29

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo văn bản hợp nhất 

12/VBHN-BGDĐT

30

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học theo văn bản hợp nhất 

15/VBHN-BGDĐT

31

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

01/2014/TT-BGDĐT

32

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

52/2011/TT-BGDĐT

33

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học 

08/ 2011/TT-BGDĐT

34

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

55 /2012/TT-BGDĐT 

35

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

57/2012/TT-BGDĐT

36

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-BGDĐT