Trang tuyển sinh

Đọc thêm

TT Tên văn bản Số kí hiệu
1 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  05/2017/TT-BGDĐT
2 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi  23/2016/TT-BGDĐT 
3 Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn)  1481/QĐ-BGDĐT
4 Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  729/QĐ-BGDĐT
5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  02/VBHN-BGDĐT
6 Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học  19/VBHN-BGDĐT
7 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia  01/VBHN-BGDĐT
8 Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016  1062/BGDĐT- KTKĐCLGD
9 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy  03/2016/TT-BGDĐT
10 Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016  981/BGDĐT-KTKĐCLGD
11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia  02/2016/TT-BGDĐT
12 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  15/2014/TT-BGDĐT
13 Tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 525/BGDĐT- KTKĐCLGD
14 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân  19/2015/TT-BGDĐT
15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 08/2015/TT-BGDĐT 
16 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  03/2015/TT-BGDĐT 
17 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia  02/2015/TT-BGDĐT 
18 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học  32/2015/TT-BGDĐT 
19 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học  23/2014/TT-BGDĐT
20 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo văn bản hợp nhất  12/VBHN-BGDĐT
21 Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học theo văn bản hợp nhất  15/VBHN-BGDĐT
22 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  01/2014/TT-BGDĐT
23 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp  52/2011/TT-BGDĐT
24 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học  08/ 2011/TT-BGDĐT
25 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học  55 /2012/TT-BGDĐT 
26 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  57/2012/TT-BGDĐT
27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  43/2007/QĐ-BGDĐT