Trang tuyển sinh

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

     

STT

Mã số

Chuyên ngành

1

60520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

2

60520103

Kỹ thuật cơ khí

3

60520202

Kỹ thuật điện

4

60520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

5

60520203

Kỹ thuật điện tử

6

60520115

Kỹ thuật nhiệt

7

60580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

8

60580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

9

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

10

60580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

11

60540101

Công nghệ Thực phẩm

12

60520301

Kỹ thuật hoá học

13

60520320

Kỹ thuật môi trường

14

60480101

Khoa học máy tính

15

60440114

Hoá hữu cơ

16

60340102

Quản trị kinh doanh

17

62340410

Quản lý kinh tế

18

60340301

Kế toán

19

60340201

Tài chính - Ngân hàng

20

60310105

Kinh tế phát triển

21

60220301

Triết học

22

60140114

Quản lý giáo dục

23

60220121

Văn học Việt Nam

24

60220240

Ngôn ngữ học

25

60460113

Phương pháp Toán sơ cấp

26

60420120

Sinh thái học

27

60220201

Ngôn ngữ Anh

28

60220203

Ngôn ngữ Pháp

29

60420201

Công nghệ sinh học

30

60520114

Kỹ thuật cơ điện tử

31

60480104

Hệ thống thông tin

32

60460104

Đại số và lý thuyết số

33

60460102

Toán giải tích

34 60140111 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý