THÔNG TIN BA CÔNG KHAI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


 

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

1.       Trường Đại học Bách khoa

2.       Trường Đại học Kinh tế

3.       Trường Đại học Sư phạm

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ

5.       Trường Cao đẳng Công nghệ

6.       Trường Cao đẳng CNTT

7.       Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8.       Trung tâm Phát triển Phần mềm

9.       Trung tâm Đào tạo Thường xuyên