Phần mềm
  Tài liệu về Scorm

Tài liệu về Scorm trong Elearning

Tài liệu tải về: Scorm.pdf

  Winrar

Phần mềm nén dữ liệu

Tài liệu tải về: wrar351.exe

  WinZip

Phần mềm nén dữ liệu WinZip 8.0

Tài liệu tải về: Winzip 8.0.rar

  Bộ gõ Unikey

Bộ gõ Unikey 3.6.2

Tài liệu tải về: Uk362ntSetup.exe

  Phần mềm eUniMessenger

Phần mềm dùng để trao đổi thông tin giữa các thành viên Đại học Đà Nẵng và nhận thông tin từ hệ thống http://dieuhanh.udn.vn/

Tài liệu tải về: eUniMessenger2_1_0_ud.exe