Hội đồng ĐHĐN

 

STT   Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
2 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

3 PGS.TS. Lê Thành Bắc Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
4 PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
5 ThS. Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng
6 TS. Nguyễn Đình Vĩnh Phó Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
7 TS. Tô Văn Hùng Giám đốc
Sở Tài nguyên Môi trường Tp. Đà Nẵng
8 ThS. Trần Đình Nhân Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
9 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Giảng viên cao cấp Đại học Đà Nẵng
10 GS.TS. Trần Văn Nam Giảng viên cao cấp Đại học Đà Nẵng
11 PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Hiệu trưởng
Trường Đại học Bách khoa
12 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế
13 PGS.TS. Lưu Trang
Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm
14 PGS.TS. Trần Hữu Phúc Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ
15 PGS.TS. Phan Cao Thọ Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
16 PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Quyền Hiệu trưởng
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
17 TS. Nguyễn Đức Hùng Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng
18 TS. Dương Nguyễn Minh Huy Giảng viên
Đại học Đà Nẵng
19 TS. Nguyễn Hiệp Trưởng ban
Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHĐN
20 PGS.TS. Võ Trung Hùng Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
21 TS. Phan Bảo An Phó Bí thư Đảng ủy
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
22 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Giảng viên cao cấp
Đại học Đà Nẵng
23 TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương Viện trưởng Viện VN-UK
24 PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn

 

25 PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Trưởng ban
Ban Khoa học, CN&MT ĐHĐN
26 TS. Cao Xuân Tuấn Chánh Văn phòng ĐHĐN
27 ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh Phó Trưởng ban - phụ trách
Ban Công tác HSSV ĐHĐN
In
2313 Đánh giá bài viết:
4.3