ĐHĐN triển khai công tác ĐBCL giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2013

Sáng nay ngày 03/4/2013, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng năm 2013.

 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCL giáo dục ĐHĐN; các thành viên Hội đồng ĐBCL giáo dục ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHĐN. Về phía các trường, đơn vị thành viên ĐHĐN có sự tham dự của Hội đồng ĐBCL giáo dục; Trưởng các khoa và đại diện sinh viên nhà trường.

 

 

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN nhấn mạnh: “Là một đại học vùng đào tạo đa ngành đa cấp, Đại học Đà Nẵng đóng vai trò trọng yếu thực hiện sứ mạng đào tạo đội ngũ nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra mục tiêu lâu dài là phát triển ĐHĐN theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu thành một đại học đẳng cấp quốc tế, có uy tín và chất lượng được thế giới công nhận, trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt quá trình phát triển của Đại học Đà Nẵng”.

 

    

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Tăng Tấn Chiến – Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN công bố Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN gồm 17 thành viên, trong đó Giám đốc ĐHĐN là Chủ tịch hội đồng; các Phó Giám đốc ĐHĐN là Phó Chủ tịch hội đồng; các thành viên của Hội đồng là Hiệu trưởng các trường thành viên, PGĐ phụ trách phân hiệu ĐHĐN tại KonTum, Trưởng khoa Y - Dược và Trưởng các ban chức năng ĐHĐN.

 

 

Trong phần báo cáo Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm 2013, ThS. Dương Mộng Hà - Ủy viên thư ký thường trực Hội đồng ĐBCL giáo dục ĐHĐN trình bày về các hoạt động ĐBCL Đại học Đà Nẵng sẽ triển khai trong năm 2013, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống tổ chức ĐBCL trong toàn ĐHĐN với việc thành lập các đơn vị chức năng về ĐBCL, thành lập các hội đồng ĐBCL giáo dục ở các trường và đơn vị thành viên; xây dựng mới hoặc rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến lược của ĐHĐN và các trường thành viên; triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo nội dung giảng dạy và tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập; thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động ĐBCL; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, ĐHĐN tích cực chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đăng ký thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), tổ chức tập huấn về đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của AUN; tham gia hệ thống xếp hạng của QS Asia về giáo dục đại học.  

 

 

Tại Hội nghị, các trường và đơn vị thành viên của ĐHĐN công bố chính sách ĐBCL giáo dục và triển khai kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2013 của đơn vị. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng các trường, đơn vị thành viên tiến hành ký cam kết ĐBCL giáo dục năm 2013. Đây là những cam kết của ĐHĐN và của các trường, đơn vị thành viên về chất lượng giáo dục đối với xã hội và cộng đồng, đồng thời là mục tiêu để ĐHĐN và các trường, các đơn vị thành viên triển khai hoạt động ĐBCL đồng bộ và có hệ thống.

 

 

Tham dự Lễ ký cam kết ĐBCL giáo dục ĐHĐN năm 2013 có PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCL giáo dục ĐHĐN, thừa ủy nhiệm của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐBCL giáo dục ĐHĐN; Hiệu trưởng các Trường: Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ thông tin; Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng khoa Y – dược.

 

 

 

Tăng cường triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Đà Nẵng và của các trường, các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; góp phần xây dựng ĐHĐN thành một đại học đẳng cấp quốc tế, có uy tín và chất lượng được thế giới công nhận, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ĐHĐN, nâng cao vị thứ xếp hạng của ĐHĐN trong các bảng xếp hạng của khu vực và quốc tế.

Tổ chức Hội nghị ĐBCL giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch ĐBCL giáo dục là một trong những hoạt động thể hiện tính tiên phong của ĐHĐN và của các trường, đơn vị thành viên cam kết về chất lượng đào tạo đồng thời thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Hội nghị triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ được Đại học Đà Nẵng và các trường, đơn vị thành viên tổ chức thường niên, với mục đích công bố với người học và toàn xã hội về chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục, kế hoạch ĐBCL giáo dục của nhà trường trong từng giai đoạn cũng như từng năm học cụ thể.

 

 

Tin cùng chuyên mục