Phiên họp thứ nhất Hội đồng Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Đại học Đà Nẵng

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Đại học Đà Nẵng tổ chức họp Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục, phiên họp thứ I.  Tham dự phiên họp có sự hiện diện của 17 thành viên của Hội đồng ĐBCL GD Đại học Đà Nẵng. PGS. TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN là Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh và PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc là các Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Dương Mộng Hà, Trưởng ban ĐBCL GD là Thư ký thường trực. Các Ủy viên của Hội đồng là Hiệu trưởng các trường thành viên, PGĐ Phụ trách Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trưởng khoa Y-Dược và Trưởng các Ban chức năng ĐHĐN.

 

 

Phát biểu khai mạc Phiên họp, PGS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh đảm bảo chất lượng giáo dục là hoạt động thường xuyên, là vấn đề cấp thiết nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của ĐHĐN tiến dần đạt chuẩn chất lượng của khu vực và quốc tế. Việc thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc tham mưu các chủ trương, chính sách chất lượng; thông qua kế hoạch ĐBCL trong từng giai đoạn và từng năm học; giám sát hoạt động ĐBCL GD trong toàn ĐHĐN; đánh giá kết quả thực hiện ĐBCL GD của các trường và đơn vị thành viên.

 

 

Tại phiên họp đã thông qua quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng ĐBCL GD ĐHĐN. Hội đồng cũng đã thông qua Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013 của Đại học Đà Nẵng với những công việc trọng tâm tập trung vào hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; bồi dưỡng năng lực cho cán bộ làm công tác ĐBCL trong toàn ĐHĐN; tăng cường thực hiện hoạt động đánh giá đồng cấp, thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên và sinh viên tốt nghiệp; tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO; hoàn thành hồ sơ đăng ký thành viên Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). Kế hoạch đảm bảo chất lượng Đại học Đà Nẵng năm 2013 đồng thời là cơ sở để các trường và đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục