Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng

Ngày 15 tháng 03 năm 2013, Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại đây: 1299/QĐ-ĐHĐN

Tin cùng chuyên mục