Tọa đàm đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện công văn số 985/ĐHĐN-PC ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vào sáng ngày 22 tháng 02 và 23 tháng 02 năm 2013, Ban ĐBCL GD và Viện Anh ngữ, Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức tọa đàm thảo luận và đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tham dự buổi tọa đàm là lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức của hai đơn vị. Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào hai phần chính: Tìm hiểu cấu trúc, nội dung Hiến pháp năm 1992 và so sánh nội dung Hiến pháp năm 1992 với nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 để đóng góp ý kiến.

 

 

Mở đầu buổi tọa đàm, Trưởng Ban ĐBCL GD ThS. Dương Mộng Hà nêu rõ mục đích của buổi tọa đàm và phát biểu việc hiểu biết Hiến pháp là rất quan trọng đối với mọi công dân theo tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Bên cạnh đó, việc đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi hiến pháp là quyền thiêng liêng của mỗi công dân. Vì vậy, mỗi CBVC có trách nhiệm hiểu rõ về cấu trúc, nội dung hiến pháp và đóng góp ý kiến xây dựng.


Sau hai buổi tọa đàm với tinh thần tập trung; dân chủ; nghiêm túc, lãnh đạo và CBVC của hai đơn vị đã tìm hiểu, phân tích, so sánh nội dung Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và tích cực. Các ý kiến đóng góp tập trung vào những nội dung liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II); Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III); Chính phủ (Chương VII) trong Dự thảo sửa đổi. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi CBVC đối với việc sửa đổi Hiến pháp nước nhà. Đồng thời các thành viên tham dự rất phấn khởi khi thấy rõ được tính dân chủ và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ý kiến của nhân dân trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. 
 

(Hình ảnh của các buổi làm việc về góp ý xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013)

 

 

Xem bản tin PDF tại đây

Tin cùng chuyên mục