Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Trong 2 ngày 21 và 22/8/2015, Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được thành lập theo quyết định số 3927/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, do PGS. TS Đoàn Quang Vinh (Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng) làm trưởng đoàn đã tiến hành các hoạt động đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 

Đoàn đánh giá làm việc với Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Kinh tế

Đoàn đánh giá làm việc với Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Kinh tế

 

Đoàn đã có các buổi làm việc với Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Kinh tế, gặp và phỏng vấn lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa/phòng chức năng và các giảng viên, CBVC, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng… để đánh giá tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và những vấn đề liên quan khác để tiến hành điều chỉnh nguồn lực, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, sẵn sàng cho việc thực hiện các bước tiếp theo của quá trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo yêu cầu tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS. TS Đoàn Quang Vinh - Phó Giám đốc ĐHĐN, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN, Trưởng đoàn đánh giá trao đổi với Hội đồng tự đánh giá của trường về những vấn đề mà đoàn quan tâm.
 
 

Đoàn đánh giá quan sát thực tế tại Ký túc xá (ảnh trên) và tại Khu giảng đường (ảnh dưới)


Sau 02 ngày làm việc liên tục và tích cực, các thành viên của đoàn đã có các trao đổi thẳng thắn với Ban Giám Hiệu nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Kinh tế về các kết quả đánh giá theo 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kết luận của đoàn đánh giá nội bộ có mục tiêu góp ý, hỗ trợ để Trường Đại học Kinh tế hoàn chỉnh lại Báo cáo Tự đánh giá, triển khai các giải pháp để đảm bảo và đạt yêu cầu chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, chuẩn bị cho Trường Đại học Kinh tế đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục dự kiến vào tháng 11/2015.

* Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được thành lập theo quyết định số 3927/QĐ-ĐHĐN
1. PGS. TS Đoàn Quang Vinh - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Trưởng đoàn
2. PGS. TS Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN - Thư ký
3. PGS. TS Lê Cung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - Thành viên
4. TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐHĐN - Thành viên
5. TS. Nguyễn Anh Duy - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Thành viên
6. ThS. Nguyễn Văn Phòng - Phó Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - Thành viên.
7. ThS. Trịnh Thế Anh - Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN - Thành viên.

Tin cùng chuyên mục