V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành CV số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH v/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN.

 

Xem chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục