Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 491 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/7/2014).

Tải về danh sách

Tin cùng chuyên mục