Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Vilavong Souksan

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vilavong Souksan

Tên đề tài “Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng Lào”

Chuyên ngành Khoa học máy tính

Mã số 62.48.01.01

Ngày bảo vệ: 07/7/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn – TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục