Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lâm Tùng Giang

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng

Họ và tên NCS:  Lâm Tùng Giang  

Tên đề tài luận án: “Một số phương pháp phục vụ xếp hạng các trang web trong tìm kiếm xuyên ngữ”.

Chuyên ngành:  Khoa học máy tính

Mã số:  62.48.01.01

Ngày bảo vệ: 26/5/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng - số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng 

Xem toàn văn luận án tại đây.

 

Tin cùng chuyên mục