Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Ngô Minh Khoa

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng.

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Minh Khoa

- Tên đề tài “Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối”

- Chuyên ngành: Kỹ thuật  điện, mã số: 62.52.02.02

(Tên chuyên ngành cũ: Mạng và hệ thống điện, mã số cũ:  62.52.50.05)

- Ngày bảo vệ: 14/01/2017

- Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN

1. Tính cấp thiết của đề tài

         Ngày nay thiết bị điện trong các ngành công nghiệp hiện đại sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị điện tử công suất, các bộ điều khiển (biến tần điều khiển tốc độ động cơ, bộ điều khiển logic khả trình,…) cùng với sự tham gia của các nguồn điện phân tán sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời…) vào lưới điện phân phối (LĐPP). Các thiết bị này yêu cầu chất lượng điện áp (CLĐA) ở mức cao để đảm bảo quá trình làm việc bình thường của chúng.

2. Mục đích nghiên cứu

         + Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu được ứng dụng trong bài toán phân tích NLĐA. Trên cơ sở đó đề xuất phương pháp mới dựa trên biến đổi wavelet rời rạc (DWT) và mạng nơron tuyến tính thích nghi (ADALINE) trong việc phân loại chính xác các dạng NLĐA khi chúng xuất hiện tại các vị trí cần giám sát CLĐA.

         + Nghiên cứu các đặc tính, các tác hại, các giải pháp ngăn chặn và các tiêu chuẩn kỹ thuật lõm áp. Từ đó luận án đề xuất phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của lõm áp đến sự làm việc của các tải nhạy cảm trong LĐPP dựa trên ý tưởng mô hình mô phỏng trên Matlab/Simulink.

         + Nghiên cứu áp dụng phương pháp đã đề xuất để xác định các chỉ số lõm áp dựa theo tiêu chuẩn IEEE Std. 1564-2014 nhằm đánh giá CLĐA đối với các tải nhạy cảm trong LĐPP ở Việt Nam.

-   Nghiên cứu áp dụng giải pháp sử dụng thiết bị ngăn chặn lõm/lồi áp được lắp đặt tại các vị trí kết nối giữa tải nhạy cảm với lưới điện nhằm nâng cao CLĐA. Đề xuất giải thuật điều khiển thiết bị phục hồi điện áp động để ngăn chặn lõm/lồi áp trong LĐPP.

3. Phương pháp nghiên cứu

         Để có thể xây dựng được hệ thống giám sát, phân loại và ngăn chặn NLĐA đặc biệt là sự kiện lõm/lồi áp, phương pháp nghiên cứu trong luận án này sẽ tập trung vào các vấn đề như sau:

         + Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của các phương pháp trong việc xử lý tín hiệu hiện đại được ứng dụng trong HTĐ.

         + Nghiên cứu đặc điểm của các phương pháp xác định đặc trưng của tín hiệu theo hướng sử dụng mạng nơron nhân tạo, từ đó giúp cải thiện hiệu quả của hệ thống phân loại NLĐA.

         + Nghiên cứu thu thập dữ liệu bằng cách mô phỏng các quá trình quá độ trong HTĐ bằng cách sử dụng Matlab/Simulink, thu thập dữ liệu thực tế để đánh giá và kiểm chứng các phương pháp đã đề xuất.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

         Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu về các dạng NLĐA trong LĐPP bao gồm các dạng dao động điện áp ngắn hạn bao gồm: lõm áp, lồi áp, mất áp là những sự kiện ảnh hưởng rất lớn đến CLĐA trong LĐPP.

         Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu phương pháp phân loại các dạng NLĐA nói trên, nghiên cứu ảnh hưởng và xác định các chỉ số của lõm áp nhằm cải thiện CLĐA. Đồng thời luận án cũng nghiên cứu giải pháp ngăn chặn ảnh hưởng của lõm/lồi áp đối với các tải nhạy cảm trong LĐPP.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

         Ý nghĩa khoa học: Với nội dung nêu trên, kết quả của luận án sẽ có ý nghĩa khoa học như sau:

         - Phương pháp phân loại NLĐA đáp ứng yêu cầu giám sát CLĐA trong LĐPP. Hệ thống này có thể xử lý với một khối lượng lớn các dữ liệu đầu vào được thu thập từ các vị trí giám sát CLĐA trong lưới điện .

         - Đề xuất phương pháp phân loại được các dạng NLĐA đặc biệt trong bối cảnh ngày càng gia tăng các thiết bị điện tử công suất cũng như các nguồn điện phân tán tham gia vào LĐPP.

         - Ứng dụng phương pháp biến đổi wavelet rời rạc (DWT) như một công cụ xử lý tín hiệu hữu hiệu, các hệ số chi tiết và hệ số xấp xỉ của nó là các đặc trưng điển hình của các dạng tín hiệu NLĐA.

         - Ứng dụng mạng nơron tuyến tính thích nghi (ADALINE) với mô hình tín hiệu gồm có nhiều thành phần tần số khác nhau để xác định biên độ cũng như góc pha của các thành phần tần số bên trong tín hiệu NLĐA.

         Ý nghĩa thực tiễn: Những vấn đề nghiên cứu trong luận án này sẽ có những ý nghĩa thực tiễn như sau:

         - Giúp phân loại được các dạng NLĐA hỗ trợ cho công tác quản lý, vận hành lưới điện nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

         - Nâng cao hiệu quả xử lý đối với tập cơ sở dữ liệu lớn của các dạng sóng được ghi lại bởi các thiết bị giám sát CLĐA đặt ở các vị trí khác nhau trong lưới điện hoặc tại các trung tâm giám sát.

         - Giúp cho việc thống kê các nhiễu loạn đã xảy ra trong lưới điện, tìm kiếm nguyên nhân gây ra chúng để từ đó có cơ sở trong việc phân tích và đánh giá CLĐA đối với khách hàng cần quan tâm cũng như đối với các công ty điện lực từ kết quả của bài toán phân loại NLĐA.

 

         - Các kết quả phân loại NLĐA sẽ giúp ích trong việc lựa chọn, thiết kế và lắp đặt các thiết bị phù hợp hơn nhằm ngăn chặn hậu quả do các NLĐA đó gây ra có thể tác động xấu đến các thiết bị điện của khách hàng và của điện lực.

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục