Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Anh

Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng Biogas-Diesel cho động cơ lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam”

Chuyên ngành: Kỹ thuật động cơ nhiệt

Mã số: 62.52.34.01

Ngày bảo vệ: 29/10/2016

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng.

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ở Việt Nam, nhu cầu về máy nông nghiệp và nguồn động lực mỗi năm tăng từ 20¸25%, kèm theo các hoạt động sản xuất nông nghiệp phát thải 84,5 triệu tấn chất thải từ trồng trọt, 82,5 triệu tấn từ chăn nuôi, tương đương 65,1 triệu tấn CO2, chiếm 43,1% tổng lượng khí nhà kính của cả nước [71]. Dự báo lượng khí thải từ hoạt động nông nghiệp đến năm 2030 sẽ tiếp tục tăng lên gần 30% [70]. Theo dự báothời gian còn lại có thể khai thác đối với dầu và khí thiên nhiên ở nước ta sau năm 2030 [5]. Bên cạnh đó mỗi năm chúng ta có thể sản xuất được 4 tỷ m3 biogas.

Với lý do đó, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biogas-diesel cho động cơ lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam” là hết sức cấp thiết, vừa góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường, vừa tìm kiếm được nguồn nhiên liệu sạch thay thế, góp phần làm đa dạng hóa nguồn nhiêu liệu dùng cho động cơ nhiệt và mang lại lợi ích về kinh tế góp phần cải thiện đời sống của người dân.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Luận án giải quyết hai mục đích chính: Nghiên cứu xác định hệ số tương đương ϕ tối ưu ứng với các chế độ làm việc khác nhau và biogas có tỷ lệ thành phần CH4 thay đổi. Thiết kế bộ điều tốc tích hợp lắp trên máy kéo K2600 hoạt động đa chế độ sử dụng dual fuel biogas-diesel. Luận án còn hướng tới mục đích góp phần hoàn thiện công nghệ ứng dụng nhiên liệu biogas trên các phương tiện vận chuyển cơ giới phổ biến ở nông thôn Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu

Trong luận án này, tác giả chọn động cơ Vikyno EV2600-NB lắp trên máy kéo K2600 chạy dầu diesel làm đối tượng nghiên cứu, chuyển đổi sang chạy bằng dual fuel diesel-biogas.

Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định hệ số tương đương ϕ tối ưu khi động cơ EV2600-NB ứng dụng dual fuel biogas-diesel.

- Nghiên cứu cải tạo bộ điều tốc cho động cơ EV2600-NBứng dụng dual fuel biogas-diesel.

-Nghiên cứu quá trình tạo hỗn hợpcủa động cơ dual fuel biogas-diesel.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và mô hình hóa kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm.

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Ý nghĩa khoa học: Luận án góp phần nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu về ứng dụng biogas cho động cơ dual fuel biogas-diesel tại Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn:

 

Nước ta có hơn 70,4% (năm 2009) dân số sống ở khu vực nông thôn. Chất thải hữu cơ từ các quá trình sản xuất nông nghiệp rất phù hợp cho việc sản xuất khí biogas, phù hợp với những thiết bị tiêu thụ năng lượng có công suất nhỏ, trong đó động cơ đốt trong cỡ nhỏ chạy bằng biogas để phục vụ cho sản xuất và đời sống ở nông thôn có nhu cầu rất lớn. Đề tài có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề năng lượng hiện nay và giảm được ô nhiễm môi trường, đưa vào thị trường loại phương tiện giao thông vận tải sạch, mới.

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục