HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 
 
STT  Tên chương trình đào tạo Tổ chức
đánh giá
Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Giấy chứng nhận
Ngày cấp Gía trị đến Chứng nhận
1 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động CTI 2004 Đạt 3/2/2004 2009-2010  
CTI-ENAEE 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2022  
CTI-ENAEE 2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2016

Xem tại đây

2 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp CTI-ENAEE 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016  
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022

Xem tại đây

3 CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm CTI-ENAEE 2014 Đạt 2014 2/19/2016  
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022

Xem tại đây

4 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (ECE) AUN-QA 4/2016 Đạt 14/11/2016 13/11/2020

Xem tại đây

5 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES) AUN-QA 2016 Đạt 14/11/2016 13/11/2020

Xem tại đây

6 CTĐT ngành Công nghệ thông tin AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

7 CTĐT ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

8 CTĐT ngành Kỹ thuật Dầu khí AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

9 CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông AUN-QA 2018 Đạt 05/5/2018 04/5/2023

Xem tại đây

10 CTĐT ngành Kiến trúc AUN-QA 2018 Đạt 11/11/2018 10/11/2023

xem tại đây

11 CTĐT ngành Kinh tế xây dựng AUN-QA 2018 Đạt 11/11/2018 10/11/2023

Xem tại đây

12 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông AUN-QA 2018 Đạt 11/11/2018 10/11/2023

Xem tại đây

13 CTĐT ngành Sư phạm Vật lý AUN-QA 2018 Đạt 20/12/2019 19/12/2024 Xem tại đây
14 CTĐT ngành Quản trị kinh doanh AUN-QA 2019 Đạt 21/3/2019 20/3/2024

Xem tại đây

15 CTĐT ngành Kế toán AUN-QA 2019 Đạt 21/3/2019 20/3/2024

Xem tại đây

16 CTĐT ngành Quốc tế học AUN-QA 2019 Đạt 21/3/2019 20/3/2024

Xem tại đây

17 CTĐT Kiểm toán AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
18 CTĐT Kinh doanh quốc tế AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
19 CTĐT Marketing AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
20 CTĐT Ngôn ngữ Anh AUN-QA 2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây

* Ghi chú

     
     
     

* Ghi chú

STT Chữ viết tắt Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1 AUN-QA ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/
2 CTI Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/
Print
201 Rate this article:
No rating