ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Trọng Hiếu

Ngành: Kế toán

Mã số: 62.34.03.01

Tên đề tài: Sai sót trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ (dự kiến): ngày 11/7/2020

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn luận án tại đây:

Phần 1

Phần 2

Print
86 Rate this article:
No rating