ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Đặng Hùng Vĩ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 62.48.01.01

Tên đề tài: Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên cho hệ phân tán trong máy ảo dựa trên kỹ thuật mã mạng

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: ngày 20/6/2020

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Phần 1

Phần 2

Print
113 Rate this article:
No rating