ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Cao Trí Dũng

Ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 62.34.01.02

Tên đề tài: Phát triển du lịch đường bộ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: ngày 16/7/2020

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Xem toàn luận án tại đây:

Phần 1

Phần 2

Print
88 Rate this article:
No rating