ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Châu Thành Hiền

07/06/2019

Tên đề tài: " Nghiên cứu thu nhận, biến tính gelatin từ phế liệu thủy sản và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm"

Thông báo

Danh sách

23/04/2019

Danh sách Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp - Khóa 28, 29

Tiến sĩ, thạc sĩ ĐHĐN

Chương trình Đào tạo Tiên tiến (Advanced program) - Trường Đại học Bách khoa.

23/04/2019

Chương trình Đào tạo Tiên tiến (Advanced program) - Trường Đại học Bách khoa.

Hợp tác đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo Cao đẳng Quốc gia Anh và cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Sunderland - Trường Đại học Kinh tế.

23/04/2019

Chương trình liên kết đào tạo Cao đẳng Quốc gia Anh và cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Sunderland - Trường Đại học Kinh tế.

Hợp tác đào tạo quốc tế

Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV - Trường Đại học Bách khoa.

23/04/2019

Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV theo mô hình các trường Đại học hàng đầu của Pháp.

Hợp tác đào tạo quốc tế

123468910Cuối cùng