ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

13/09/2019

đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

Thủ tục sau đại học

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam

13/09/2019

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Thủ tục sau đại học

Quy trình thay đổi, điều chỉnh tên đề tài và thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ

13/09/2019

Quy trình thay đổi, điều chỉnh tên đề tài và thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ

Thủ tục sau đại học

DANH MỤC HỒ SƠ XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

24/07/2019

Dành cho các khoa, viện, phân hiệu và trung tâm trực ĐHĐN

Quy trình

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Võ Thị Thùy Trang

14/06/2019

Tên đề tài: " Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) "

Thông báo

123578910Cuối cùng