ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Tổng quan

23/10/2019

Ban Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc và phối hợp với các đơn vị trong quản lý công tác đào tạo và tuyển sinh cho toàn ĐHĐN.

Tổng quan

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Tấn Tiến

09/10/2019

Tên đề tài: " Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học Butanol trên động cơ đánh lửa cưỡng bức"

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Quang Trung

09/10/2019

Tên đề tài: " Nghiên cứu tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu xăng – ethanol"

Thông báo

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành E-Tourism

01/10/2019

Đây là chương trình đào tạo theo hình thức “du học tại chỗ” với chương trình đào tạo và bằng cấp hoàn toàn do Đại học Nice Sophia Antipolis – Đại học vùng Côte d’Azur (UNS-UCA) – Cộng hòa Pháp cấp.

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS SESAVANH MENVILAY

19/09/2019

Tên đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong thân rễ của ba loại nghệ

Thông báo

124678910Cuối cùng