ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lương Văn Nghĩa

23/04/2019

Tên đề tài :“Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán theo tiếp cận khai phá dữ liệu”

Thông báo

Thành phố Đà Nẵng

18/04/2019

Danh mục ngành đào tạo

Tuyển dụng

18/04/2019

Danh mục ngành đào tạo

Tìm việc làm

18/04/2019

Danh mục ngành đào tạo

VINACOSH

18/04/2019

Danh mục ngành đào tạo

Đầu tiên45678101213