ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Chương trình hai 15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016

23/04/2019

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 180/QĐ-ĐHĐN và 1312/QĐ-ĐHĐN cho phép 15 sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ được học chương trình hai tại trường Đại học Kinh tế từ học kỳ II, năm học 2015-2016. Danh sách chi tiết như sau

Chương trình hai

Học chương trình 2 trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng

23/04/2019

Đào tạo chương trình thứ hai là hình thức đào tạo cho phép sinh viên có thể đăng ký học thêm một chương trình thứ hai (học cùng lúc hai chương trình) để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

Chương trình hai

Tổng quan

23/04/2019

Ban Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc và phối hợp với các đơn vị trong quản lý công tác đào tạo và tuyển sinh cho toàn ĐHĐN.

Tổng quan

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Văn Kiên

23/04/2019

Tên đề tài: 62.52.02.02 (mã số cũ: 62.52.05.05)

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lương Tình

23/04/2019

Tên đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong sản xuất rau của nông hộ tại hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng”

Thông báo

Đầu tiên45679111213