ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Bộ lao động thương binh & xã hội

23/04/2019

Bộ lao động thương binh & xã hội

Khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

23/04/2019

Chương trình đạo tạo thạc sĩ

Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

23/04/2019

Chương trình đào tạo Đại học.

Cao đẳng, Đại học

Danh mục đào tạo

23/04/2019

Danh mục cách ngành đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ và ngành học.

Danh mục ngành đào tạo

17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017

23/04/2019

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 4388/QĐ-ĐHĐN và 5769/QĐ-ĐHĐN cho phép 17 sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học thành viên được học Chương trình hai tại Trường Đại học Kinh tế từ học kỳ I, năm học 2016-2017.

Chương trình hai

Đầu tiên34568101112Cuối cùng