ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

23/04/2019

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

Thủ tục sau đại học

Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ

23/04/2019

Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ

Thủ tục sau đại học

Hồ sơ đăng ký nghiên cứu sinh

23/04/2019

Hồ sơ đăng ký nghiên cứu sinh

Thủ tục sau đại học

Đại học Đà Nẵng

23/04/2019

Đại học Đà Nẵng

Bộ GD&ĐT

23/04/2019

Bộ giáo dục và đào tạo

Đầu tiên2345791011Cuối cùng