ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Phúc Hậu

09/12/2019

Tên đề tài: Mô hình toán học về dòng chảy hở một chiều suy rộng

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Đức Mạnh

22/11/2019

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới từ TCNQ và TCNQF4

Trang chủ

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Đức Mạnh

18/11/2019

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới từ TCNQ và TCNQF4

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hồ Phan hiếu

18/11/2019

Tên đề tài: Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng Việt.

Thông báo

Tiến sĩ, Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng

23/10/2019

Danh sách Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng - Khóa 27, 28, 29.

Tiến sĩ, thạc sĩ ĐHĐN

245678910Cuối cùng