QUẢN LÝ VĂN BẰNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Hồng Liêm

12/06/2020

Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người lao động: Trường hợp nghiên cứu tại các khách sạn ở Khánh Hòa

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Cao Trí Dũng

11/06/2020

Tên đề tài: Phát triển du lịch đường bộ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Văn Kỳ

04/06/2020

Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của hệ thống điện Việt Nam

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Trọng Hiếu

03/06/2020

Tên đề tài: Sai sót trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Đặng Hùng Vĩ

04/05/2020

Tên đề tài: Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên cho hệ phân tán trong máy ảo dựa trên kỹ thuật mã mạng

1234