Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2017 – 2018: nhiều định hướng và chính sách mới được đề xuất và thông qua

06/11/2017

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của nhà trường trong năm học 2016 – 2017, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và các biện pháp xây dựng, phát triển nhà trường, ngày 03/11/2017, tại Hội trường nhà Đa năng - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2017 - 2018.

 

 

Hội nghị Cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm học 2017-2018

 

Tham dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; TS. Nguyễn Hiệp, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; ThS. Huỳnh Văn Kỳ, Phó trưởng ban Cở sở vật chất; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà, Chánh văn phòng Công đoàn ĐHĐN. Về phía Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu; ThS. Nguyễn Tố Như, Phó Giám đốc Phân hiệu; ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu; Lãnh đạo các Phòng, Khoa cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 do PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu trình bày. Theo đó, trong năm học 2016 - 2017, toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường đã nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: an ninh chính trị, tư tưởng của cán bộ, viên chức và sinh viên được giữ vững; tổ chức bộ máy được kiện toàn; chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ không ngừng được nâng cao.

 

 

PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

 

Trong năm học 2016-2017, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã mở thêm 2 ngành đào tạo mới, nâng tổng số ngành đào tạo đại học hệ chính quy của nhà trường lên 18 ngành. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao trình độ của nguồn nhân lực trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thông qua các hệ đào tạo: chính quy, VLVH, liên thông VLVH, văn bằng hai VLVH,… Tính đến cuối năm 2017, toàn trường có 2.714 sinh viên, học viên theo học, trong đó hệ chính quy có 1.422 sinh viên, hệ VLVH có 433 sinh viên, liên kết đào tạo hệ VLVH có 433 sinh viên, liên kết đào tạo sau đại học có 426 học viên; tổng số sinh viên tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2017 là 381 sinh viên. Hoạt động khoa học – công nghệ cũng có nhiều kết quả nổi bật như tổ chức thành công hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”, tổ chức thành công “Hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên”, có 6 bài báo đăng tạp chí quốc tế, 61 bài báo đăng tạp chí trong nước (ISSN), 24 bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước (ISBN) và 6 bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế. Ngoài ra, Phân hiệu luôn khuyến khích cán bộ trẻ và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và giải quyết các vấn đề thực tiễn theo nhu cầu của địa phương. Cán bộ, giảng viên Phân hiệu đang thực hiện 5 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, 1 đề tài cấp Tỉnh, 11 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng và nhiều đề tài cấp cơ sở. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Phân hiệu đã mở rộng hợp tác với các trường đại học Cộng hòa Pháp, Thái Lan, Đài Loan… góp phần thiết thực trong đào tạo sau đại học cho giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH cũng như các hoạt động hỗ trợ liên quan, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức với chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường cũng được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo…

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục các hoạt động tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, từng bước hoàn thiện quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tiếp tục thực hiện việc triển khai đào tạo theo định hướng ứng dụng; tập trung phát triển các ngành đào tạo mới, thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu của xã hội, hội nhập quốc tế; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô của nhà trường, xây dựng đề án nâng cao năng lực cán bộ - giảng viên; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tăng cường các nghiên cứu gắn liền với địa phương, chuyển giao tri thức và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng; mở rộng và tăng cường các hình thức hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; phát triển các loại hình dịch vụ, hỗ trợ sinh viên; tiếp tục phát triển nguồn lực tài chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức…

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm nghị quyết hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2016-2017, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công tác tài chính của nhà trường năm học 2016-2017. 

 

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương trình bày bản kiểm điểm nghị quyết hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2016 - 2017

 

 

ThS. Nguyễn Văn Linh báo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017

 

 

Đồng chí Bùi Thị Khánh Ly, Phó phòng Kế hoạch – Tài chính, báo cáo công tác tài chính của nhà trường năm học 2016-2017

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp trên tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳng thắn cho các vấn đề khó khăn và thách thức nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2017-2018. Các ý kiến đóng góp xoay quanh những vấn đề như: công tác quản lý, điều hành; công tác tổ chức, cán bộ; chế độ chính sách; công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng cơ sở vật chất và công tác thi đua khen thưởng. Hội nghị cũng đã được nghe Giám đốc và các bộ phận chức năng giải thích, làm rõ các vấn đề có liên quan.

 

 

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị


 

TS. Nguyễn Hiệp, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Đại học Đà Nẵng, tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Cán bộ, viên chức Phân hiệu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Thay mặt lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua. PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ khẳng định: Chủ trương của Đại học Đà Nẵng là tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị thành viên, do đó, Phân hiệu cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được của Phân hiệu sẽ góp phần tạo nên giá trị và thương hiệu của Đại học Đà Nẵng.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng chỉ đạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tầm nhìn đến năm 2035. Trong công tác tuyển sinh cần chú trọng dự báo nhu cầu của xã hội trong phát triển các ngành đào tạo, chọn các ngành có tiềm năng để xác định quy mô tuyển sinh hợp lý và khoa học, từ đó lập kế hoạch xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất cho phù hợp; ngoài ra, công tác tuyển sinh năm 2018 cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các Khoa chuyên môn, của toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường. Trong công tác xây dựng đội ngũ, Phó Giám đốc đề nghị nhà trường cần có kế hoạch cụ thể để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, ưu tiên cán bộ học tập ở nước ngoài; có chính sách hiệu quả tạo sự gắn bó của cán bộ, viên chức với nhà trường và thu hút cán bộ có trình độ về làm việc. Trong công tác nghiên cứu khoa học cần tổng kết kết quả đạt được trong 10 năm qua, ưu tiên phát triển các đề tài ứng dụng tại địa phương, đóng góp cho phát triển của địa phương. Trong công tác sinh viên cần nghiên cứu bài toán cung cấp dịch vụ sinh viên cho phù hợp. Phát huy hơn nữa cơ chế dân chủ, đoàn kết tập thể trong nhà trường, thường xuyên rà soát , cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ.

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, phát biểu tại Hội nghị

 

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2017-2018.

Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018 đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức nhà trường. Đây là động lực to lớn để Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có những bước phát triển vững mạnh trong năm học mới 2017 – 2018, xứng đáng là thành viên của Đại học Đà Nẵng - một đại học vùng trọng điểm của cả nước.  

 

Tổ Truyền thông

Tin Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum