13 nhà giáo của Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016

27/10/2016

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016.

Được biết, năm 2016, cả nước có 931 người đăng ký hồ sơ xét chức danh giáo sư, phó giáo sư (trong đó, 118 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh giáo sư, 813 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh phó giáo sư) tại 107 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở. Số lượng hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở đạt 89,69% (trong đó giáo sư đạt 83,90%, phó giáo sư đạt 90,53%).

Tuy nhiên, theo kết quả xem xét, biểu quyết và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2016 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước thì 64 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 638 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Tổng số người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư là 702 người.

Theo Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tình hình xét công nhận chức danh GS/PGS năm 2016 so với năm 2015 có nhiều thay đổi. Cụ thể:

Số Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở nhiều hơn 17 Hội đồng (năm 2015: 93 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở);

Tổng số ứng viên đăng ký nhiều hơn 250 ứng viên (năm 2015: 681 ứng viên);

Có 67 trên 107 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở xét đạt với tỷ lệ 100% (chiếm 62,6% tổng số Hội đồng). Có 06 trên 107 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở xét đạt với tỷ lệ <60% (chiếm tỷ lệ 5,6% tổng số Hội đồng).

Trong 107 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, có 58 Hội đồng có ứng viên chức danh GS, trong đó 44 trên 58 Hội đồng có số ứng viên chức danh GS đạt 100% (chiếm tỷ lệ 75,86%). Có 71 trên 107 (66,36%) Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở có số ứng viên chức danh PGS đạt 100%.

Năm 2016, Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở nhận được 02 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách là GS. Bùi Minh Phong, ngành Toán học, được Tổng thống Hungary phong, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand Budapest (Hungary) và GS. Đào Văn Lập, ngành Vật lý, giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc.

Theo danh sách, nhà giáo đã nghỉ hưu Lê Thị Chiều, sinh năm 1947, ngành luyện kim là người cao tuổi nhất trong các tân giáo sư.

Người cao tuổi nhất được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư là nhà giáo Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1950, ngành xây dựng, đã nghỉ hưu.

Tân giáo sư trẻ nhất được công nhận năm nay là nhà giáo Trần Đình Thắng, sinh năm 1975, ngành Hóa học, Trường Đại học Vinh.

Ngoài ra, trong danh sách còn có các nhà giáo thuộc thế hệ 7x được công nhận chức danh giáo sư là nhà giáo Thiều Quang Tuấn, sinh năm 1973, ngành Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi; nhà giáo Phạm Văn Điển, sinh năm 1970, ngành Lâm nghiệp, trường Đại học Lâm nghiệp; nhà giáo Vũ Thị Thu Hà, sinh năm 1970, ngành Hóa học, hiện đang làm việc tại Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Người trẻ nhất trong danh sách phó giáo sư là nhà giáo Trần Xuân Bách, sinh năm 1984, ngành y học, Trường Đại học Y Hà Nội. Bên cạnh đó, còn có 46 nhà giáo khác thuộc thế hệ 8x được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư trong năm nay.

Ngành y học có số lượng nhà giáo được công nhận nhiều nhất, 7 người được công nhận chức danh giáo sư và 114 người được công nhận chức danh phó giáo sư. Ngành kinh tế có số lượng lớn thứ 2 trong danh sách phó giáo sư với 72 người được công nhận.

Theo Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Trong đó, Đại học Đà Nẵng có 13 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, trong đó ngành Y lần đầu tiên có Phó Giáo sư. Cụ thể như sau:

1. PGS.TS. Huỳnh Công Pháp, Ngành Công nghệ thông tin – CĐ CNTT

2. PGS.TS. Trần Quang Hưng, Ngành Xây dựng dân dụng – ĐH Bách khoa

3. PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Ngành Kế toán – ĐH Kinh tế

4. PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên, Ngành Quản trị Kinh doanh – ĐH Kinh tế

5. PGS.TS. Đường Nguyên Hưng, Ngành Kế toán – ĐH Kinh tế

6. PGS.TS. Trương Hồng Trình, Ngành Quản trị Kinh doanh – ĐH Kinh tế

7. PGS.TS. Ngô Văn Hà, Ngành Lịch sử Đảng CSVN – ĐH Kinh tế

8. PGS.TS. Nguyễn Bá Trung, Ngành Hóa học – ĐH Sư phạm

9. PGS.TS. Đỗ Thu Hà, Ngành Sinh học – ĐH Sư phạm

10. PGS.TS. Trần Xuân Bách, Ngành Giáo dục học – ĐH Sư phạm

11. PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, Ngành Giáo dục học – ĐH Sư phạm

12. PGS.TS. Lê Đình Sơn, Ngành Giáo dục học – ĐH Sư phạm

13. PGS.TS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn, Ngành Y - Khoa Y Dược

Xin chúc mừng các tân Phó Giáo sư năm 2016 của ĐH Đà Nẵng.