Truyền hình UD: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần V (2015 - 2020)

24/06/2015

Ngày 19/6/2015, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu thuộc 7 Đảng bộ và 1 Chi bộ cơ sở. Trong đó có 223 đại biểu được bầu và 27 đại biểu đương nhiên.

 

 

Thực hiện: Mai Hương - Văn phòng ĐHĐN
Người đọc: Ngọc Quang