Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng Công đoàn năm 2014

29/12/2014

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách, điều hành công tác văn phòng tại công đoàn các trường học, đơn vị giáo dục, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng công đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25-26/12/2014 .
 


Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chánh Văn phòng, đồng chí Nguyễn Thúy Nga, Trưởng Ban Tổ chức các chuyên viên phụ trách Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 76 cán bộ làm công tác văn phòng, cán bộ phụ trách công tác quản lý đoàn viên công đoàn của công đoàn các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vụ trực thuộc CĐGD Việt Nam và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng từ Quảng Bình trở vào.
 

Nội dung tập huấn:
 

- Tìm hiều chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trong tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở trường học, đơn vị giáo dục.
 

- Tiếp cận văn bản của hoạt động công đoàn – quy trình và thể thức.
 

- Công tác báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề, hệ thống biểu mẫu báo cáo số liệu định kỳ của CĐGD Việt Nam.
 

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 

- Quản trị và khai thác, sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên của CĐGD Việt Nam; ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động công đoàn theo Kế hoạch số 67/KH-TLĐ ngày 12/11/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 


Tại Hội nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác văn phòng công đoàn các cấp trong thời gian qua, trong đó nguyên nhân chính là do đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, không chuyên nghiệp, cung cách quản lý, điều hành theo nhiệm kỳ; hệ thống báo cáo cồng kềnh, hình thức, thiếu thực tiễn; số liệu phức tạp, thiếu khả thi; thời hạn báo cáo không tương thích với diễn biến tại cơ sở vv...   
     

Tất cả những nguyên nhân đó dẫn tới thực trạng nhiều báo cáo còn mang nặng tính hình thức, chiếu lệ; số liệu không cập nhật, không đảm bảo độ tinh cậy và độ giá trị, ảnh hưởng nhiều tới chất lượng hoạt động công đoàn từ trung ương đến cơ sở. Theo đó, các đại biểu cũng thẳng thắn đưa ra những đề xuất phù hợp với công tác văn phòng công đoàn của từng đơn vị cơ sở giáo dục, trường học trong thời gian tới.
 


Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao tính cấp thiết, hiện đại của các nội dung triển khai, phương pháp, kỹ năng làm việc của báo cáo viên và công tác tổ chức Hội nghị tập huấn và khẳng định: những nội dung được trao đổi, thảo luận và thống nhất tại Hội nghị sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại cơ sở. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn với mắt xích quan trọng là đổi mới công tác văn phòng chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng tốt trong quá trình triển khai hoạt động tại từng cơ sở công đoàn.

                                                                                    Văn phòng Công đoàn ĐHĐN